Proje Açıklaması

Prof. Dr. Handan Türkoğlu

Prof. Dr. Handan Türkoğlu
Prof. Dr. Handan Türkoğlu İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Yerel yönetim hizmetleri, kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmesi açısından önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin uygulamalarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi de bu açıdan bir motivasyon sağlamaktadır. Bu kapsamda Özelkalem Dergisi’nin 9 yıldır verdiği Yerel Yönetim Ödülleri önemli bir toplumsal görevi yerine getirmektedir. Yerel yönetimlerin geliştirdiği ve uyguladığı projelerin, kentlerde sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan, kullanıcılarının mutluluğunu hedefleyen, yaratıcı ve yenilikçi projeler olması dileklerimle Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin 9. yılını kutluyorum. Ödüllerin gelecek yıl uluslararası düzeyde verilecek olması, yerel yönetimlerin çabalarını çok daha yüksek bir boyuta taşıyacaktır. Bu yeni hedef doğrultusunda bütün ekibe başarılar diliyorum.