Proje Açıklaması

PROF. DR. CEVAT GERAY

Prof. Dr. Cevat Geray
Prof. Dr. Cevat GeraySeçici Kurul Onursal Başkanı - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Yerel yönetimler gibi çok spesifik bir alana odaklanmış olan bir derginin, Özelkalem Dergisi’nin titizlikle koruduğu içerik kalitesi ve her zaman her koşulda tarafsızlık düzeyine erişebilmesi, ülkemizde yalnızca yayıncılık açısından değil başka pek çok etik değer bakımından da takdir edilecek bir durumdur. Özelkalem Dergisi, çabalarından hiç vazgeçmeyerek ve kararlılığından ödün vermeyerek bunu başarmıştır. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri de işte bu nedenle çok önemlidir çünkü her yıl daha da büyük bir ciddiyetle hazırlanmakta ve her yıl çok daha büyük bir değer kazanmaktadır.

Seçici Kurul Üyeleri olarak bizler de bu ödüllerin değerini ve anlamını korumak amacıyla çok titiz çalışıyoruz. Bizim için siyasi partiler değil, projeler ve kentler önemli. Başvuru dosyalarının her birini bilimsel yöntemlerle ve tarafsız şekilde değerlendiriyoruz. Ödül Töreni’nin 9. yılını geride bırakmış ve 10. yılında Tören’i uluslararası düzeyde gerçekleştirme kararı almış olmak da bütün bu süreçlerdeki titizliğin, özverinin ve gayretin çok önemli bir göstergesi. Özelkalem Dergisi’ne bu gayretlerinde başarılar diliyor, ortaya koydukları büyük çaba için bütün ekibe tek tek teşekkür ediyorum.