Proje Açıklaması

BAKIRKÖY’ÜN ÇOCUKLARI HAKLI

Çocuklara neler öğretirsek, gelecekte onu yaşayacağız. Çocuklara ne verirsek, hayattan alacağımız da odur. Çocuklara nasıl bakarsak, yarın görüp göreceğimiz budur. Çocukları nasıl yetiştirirsek, gelecekte yetişebileceğimiz en iyi yer de orasıdır. 9. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nde çocuklara yönelik projelerden biri daha ödül kazandırdı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, bu yılın kazanan başkanlarından birisi oldu.

Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

Katılımcı Yönetim Kategorisi – Çocuk Masası Projesi

PROJE EKİBİ
Dr. Bülent Kerimoğlu / Bakırköy Belediye Başkanı,
Bakırköy Çocuk ve Haklarını İzleme Masası Kurucu, Üst Kurul Başkanı
Ebrize Çeltikçi / Bakırköy Çocuk ve Haklarını İzleme Masası Kurucu, Yürütme Kurulu Başkanı
Dr. Seyhan Aydınlıgil / Bakırköy Çocuk ve Haklarını İzleme Masası Kurucu, Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı
Emel Tığlı / Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi, Bakırköy Çocuk ve Haklarını İzleme Masası Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Nuray Lir Esin / Bakırköy Çocuk ve Haklarını İzleme Masası Yönetim Kurulu Üyesi
Nimet Uğur / Bakırköy Çocuk ve Haklarını izleme Masası Yönetim Kurulu Üyesi
PROJENİN MALİYETİ 35.000 Dolar
PROJENİN TARİHİ 11 Nisan 2016’da başlayan proje halen devam ediyor.

Çocuğa yönelik her türlü şiddete, istismara, psikotrop maddeye, fena muameleye karşı çocuğu korumak ve bu yaş grubunun çocuk haklarından tam anlamıyla faydalanmalarını sağlamak için temel hak ve özgürlükleri temel alan devlet politikalarına, kurumsal yapı ve toplumsal bir anlayış ve yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu, araştırmalar ve gözlemler ortaya koyuyor. Yerel yönetimlerde en önemli unsur olan iyi yönetişim ilkesi doğrultusunda çocukların söz sahibi olduğu, soru ve sorunlarına anında çözümler bulabildiği ve kendini ilgilendiren konularda yönetime katılım sağlayabilmesi konusunda Bakırköy Belediyesi pek çok çalışma yapıyor. Amacı çocuğa yönelik her tür hak ihlali (ihmal, şiddet, istismar vs) durumlarında çocuğa en yakın birimler kanalıyla, çocukların bizzat başvurabilecekleri ve haklarını talep edebilecekleri bir sistemi oluşturmak olan ve törende ödül getiren Çocuk Masası Projesi ile yerelden genele yayılarak Türkiye’nin neresinde olursa olsun hak ihlaline uğrayan ya da herhangi bir sorunla mücadele eden çocukların Belediye’ye ulaşmasını sağlayarak onları doğru çözümlere yönlendirebilmeyi amaçlıyor.

Dinamik bir yapıya sahip olan Bakırköy Çocuk Masası, gün geçtikçe toplumun her kesiminden oluşan paydaşlarını çoğaltmaya ve çocuklar için destek almaya devam ediyor. Proje’nin en önemli faydalarından bir diğeri de çocuk ve hakları konusunda toplumu bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlaması. Proje kapsamında Bakırköy Belediyesi’nin ev sahipliği ve öncülüğünde bir araya gelen İstanbul Valiliği Bakırköy Kaymakamlığı, 60’ın üstünde akademisyen, doktor, avukat, pedegog, psikolog, eğitmen, sanatçı, siyasetçi, sporcu; 35 Sivil Toplum Kuruluşu, 20’nin üstünde danışman, üniversite ve Kaymakamlığa bağlı birim müdürlüklerinin de desteği ile çocuklar için çok değerli çalışmalar yürütülüyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, toplumda hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin yoğun olarak yaşandığını, bu ihlaller ve adaletsizlikler nedeniyle özellikle çocukların yalnızlaşıp toplumdan uzaklaştığı, topluma güven konusunda da çok büyük sorunlar yaşadıkları gerçeğinin farkında olduklarını dile getirdi. Proje hakkında düşüncelerini sorduğumuz Başkan Kerimoğlu şunları söyledi; “Bakırköy’ün 15 mahalle muhtarlıklarında çocuklarımızın başvuru yapabileceği düzenimizi ve Çocuk Masamızın ikinci ayağı olan Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi bünyesi içinde Çocuk Sağlık ve Sosyal Destek Hizmet İstasyonumuzu 21 Kasım 2017 Çocuk Hakları Günü’nde hizmete açmayı anlamlı bulduk. Bugünün çocuklarının büyüdüklerinde topluma yön vereceği gerçeğiyle; çocuklarımızın çocukluktan itibaren haklarını bilen, talep eden, soran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri, ileride de toplumsal konulara duyarlı, hak hukuk ve adalet kavramlarını içselleştirmiş, topluma yaymış bireyler olmalarını sağlamak önceliğimizdir.”