Proje Açıklaması

SEÇİCİ KURUL BAŞKANI PROF. DR. RUŞEN KELEŞ AÇILIŞ KONUŞMASI

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nde ödüllerin takdimi, geleneksel olarak yine Seçici Kurul Başkanının konuşması ile başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, konuşmasında Özelkalem Dergisi’nin sürekliliğini ve başarısını sağlayan unsurlara değindi.

“Değerli Konuklar, Sayın Başkanlar; kısa bir süre önce Özelkalem Dergisi, 100. sayısını yayımladı, bunun mutluluğunu yaşadı. Elimizdeki sayının kapağında ise 105 sayısı var. Özelkalem, yaygın süreli yayın niteliğinde bir dergi. Kent yönetimlerinin karşı karşıya bulundukları sorunları tartışma gündemine taşıyarak çözüm yollarına ilişkin somut katkılarda bulunmaya çalışıyor. Kamuoyunda farkındalık düzeyinin yükseltilmesini de amaç olarak belirlemiş durumda. Sosyal sorumluluk, kentsel planlama, çevrenin korunması, kent ekonomisi, akıllı kentleşme ve katılımcı yönetim gibi konularda belediye başkanlarımızın başarıyla gerçekleştirdiği projelerin her yıl ödüllendirilmesi suretiyle de temel amacı doğrultusunda önemli adımlar atıyor.

Dergi yönetimi, görebildiğimiz kadarıyla karar ve uygulamalarında katılımcı bir yöntemle hareket etmeye hep özen gösterir. Benim de aralarında bulunduğum bir danışma kurulu, dergi yönetiminin olmazsa olmaz bir organı gibi görev yapar ama hemen ifade etmem gerekir ki benzeri bütün girişimlere öncülük eden kurumlarda olduğu gibi sonuç olarak fiilen asıl yükün, özverili çalışmalarıyla tek bir kişini omuzlarında kaldığını kimse yadsıyamaz. O bilinçli ve özverili kişi, Özelkalem Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Sayın Erengül Bilenser’dir. Kendisini gerçekten kutluyor ve başarılarının sürekli olmasını diliyorum. Başta konut sorunun insan onuruna yaraşır bir şekilde çözümü olmak üzere kent içi ulaşım ve sağlık, çevre ve temizlik hizmetleri, kültür ve sanat etkinlikleri, açık ve yeşil alanların yeterliliği, kentlilik bilinci yükselmiş hemşeriler için çok önemli konular arasında.

Gelişmiş ülkelerde kentlerin yönetiminden sorumlu olanlar, hemşerilerinin beklentileri konusunda halk oylaması yaparak memnuniyet düzeyini yükseltmeye çalışıyorlar. Bireysel, sınıfsal ve partizanca kaygıların uzağında kalmak, belediyelerin karar ve işlemlerinin meşruiyet düzeyini yükseltmeye yarar. Böyle olması durumunda uzun vadede sadece halk değil kentleri yönetenlerin kendileri de kazançlı çıkar. Bu bağlamda danışmaya ve katılımcılığa önem veren kent yönetimleri, demokrasinin insan haklarına saygı kuralının gerekliliğine çok daha uygun davranmış olurlar. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurulu olarak biz, bu akşam burada ödül alacak olan başkanlarımızın yönetim anlayışlarında bu özellikleri çok yakından görmekten mutlu olduk. Hepinizi tekrar kutluyorum.”