Seçici Kurul 2017-12-13T00:47:02+00:00

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN 9. YIL YORUMLARI

PROF. DR. CEVAT GERAY
PROF. DR. CEVAT GERAYÖZELKALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ONURSAL BAŞKANI

Yerel yönetimler gibi çok spesifik bir alana odaklanmış olan bir derginin, Özelkalem Dergisi’nin titizlikle koruduğu içerik kalitesi ve her zaman her koşulda tarafsızlık düzeyine erişebilmesi, ülkemizde yalnızca yayıncılık açısından değil başka pek çok etik değer bakımından da takdir edilecek bir durumdur. Özelkalem Dergisi, çabalarından hiç vazgeçmeyerek ve kararlılığından ödün vermeyerek bunu başarmıştır. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri de işte bu nedenle çok önemlidir çünkü her yıl daha da büyük bir ciddiyetle hazırlanmakta ve her yıl çok daha büyük bir değer kazanmaktadır.

Seçici Kurul Üyeleri olarak bizler de bu ödüllerin değerini ve anlamını korumak amacıyla çok titiz çalışıyoruz. Bizim için siyasi partiler değil, projeler ve kentler önemli. Başvuru dosyalarının her birini bilimsel yöntemlerle ve tarafsız şekilde değerlendiriyoruz. Ödül Töreni’nin 9. yılını geride bırakmış ve 10. yılında Tören’i uluslararası düzeyde gerçekleştirme kararı almış olmak da bütün bu süreçlerdeki titizliğin, özverinin ve gayretin çok önemli bir göstergesi. Özelkalem Dergisi’ne bu gayretlerinde başarılar diliyor, ortaya koydukları büyük çaba için bütün ekibe tek tek teşekkür ediyorum.

PROF. DR. RUŞEN KELEŞ
PROF. DR. RUŞEN KELEŞÖZELKALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL BAŞKANI

On yıldan uzun bir süreden beri Özelkalem Dergisi’nin Danışma Kurulu üyelerinden  biri olarak, yerel demokrasinin ülkemizde gelişmesine yardımcı olmaya çalışan özverili bilim insanları ve uygulayıcılar arasında ben de yer alıyorum. Özelkalem Dergisi’nde yayımlanan yazılar, çeşitli kategorilerde projelere verilen ödüller ve düzenlenen halka açık toplantılar, yerel demokrasiye hizmet amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olan araçlardan yalnız birkaçıdır. Özelkalem Dergisi’nde, siyasal yelpazenin her noktasından belediye başkanlarıyla düzenli yapılan söyleşilerde, kent yönetimlerinin karşı karşıya bulunduğu en güncel sorunlar nesnel biçimde tartışılıp, çözüm yollarına ilişkin görüşler geliştirilmektedir.

Bu süreçlerde kent halkının da rol alması gerekliliği, belediyecilerimizin her zaman önemle üzerinde durdukları bir konudur. Çok açıktır ki ulusal ve yerel demokrasinin gelişmesi bakımından, halkın kent kültürü ve bilinçlenme düzeyindeki yükselme  kadar, yerel yönetimlerin bu konudaki duyarlılıkları da önem taşır. Bu konulardaki olumlu değişikliklerin akşamdan sabaha gerçekleşmesini beklemenin beyhude olduğunu yinelemeye gerek yoktur.

Çağdaş esaslara dayalı bir eğitimin bu konuda yapacağı önemli etkiler vardır. Özelkalem Dergisi’nin on yıldan beri vermekte olduğu ödüller, bu bilinçlenme sürecinin önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Sayıları her yıl sürekli olarak artan ödül başvuruları, çok açık olarak gösteriyor ki kent yönetimlerinin katılımcı özelliği kadar, yerel kamu hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesinin yükseltilmesi konusundaki çabalar da yerel demokrasi açısından çok önemidir.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin, Türkiye ile sınırlandırılmak yerine, uluslararası bir nitelik kazandırılarak daha geniş bir çevreye yaygın duruma getirilmesi kararı, kanımca çok olumludur. Böylece, Özelkalem Dergisi, bu alandaki deneyimini daha geniş platformlara taşımak şansını elde etmiş olacaktır. Türkiye’nin onaylamış olduğu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın, yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin uluslararası planda geliştirilmesi doğrultusunda  da böylece önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu yeniliğin olumlu etkilerinden biri de ülkemizdeki belediyelerin, uluslararası planda rekabetin  gerekli kıldığı adımları atmaya daha hazır duruma gelerek kamu hizmeti kalitesini yükselmesine katkı yapabilmeleri olacaktır. Özelkalem Dergisi’ni ve Dergi’nin Saygıdeğer Yöneticisi Erengül Bilenser’i bu yenilik dolayısıyla kutluyorum. Başarılarının sürekli olmasını diliyorum.

ERDOĞAN BİLENSER
ERDOĞAN BİLENSER

Rekabet; bilginin paylaşımı, başarının herkes tarafından bilinir hale gelebilmesi ve dünyada her şeyin gelişimi için en önemli gerekliliklerden biridir. Bir belediyenin kentine kazandırdıkları, bir başka belediye başkanı için de elbette ilham vericidir. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, bu dostça rekabetin daha güçlü bir şekilde yayılmasına, kentlere dair deneyimin paylaşılmasına, başarının bütün kentler tarafından bilinip alkışlanmasına zemin hazırlamaktadır. Özelkalem Dergisi’nin ve EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın en büyük başarısı ise bu ödülleri  her geçen yıl çok daha büyük bir heyecana dönüştürmüş olmasıdır. Ödüllerin gelecek yıl uluslararası çapta verilecek olması, dünyanın pek çok başka kentinden belediye başkanlarının ve ekiplerinin de bu heyecana dahil edilecek olması, 9 yılın başarısını bir kez daha ortaya koyuyor.

PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU
PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

Yerel yönetim alanında yenilik getiren, kentsel sorunların çözümüne yönelik özgün yaklaşımlarla üretilen projelerin ödüllendirilmesi amacıyla Özelkalem Dergisi tarafından verilen Yerel Yönetim Ödülleri 9. yılını geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bütün Belediyeler (Büyükşehir, İl, Büyükşehir İlçe, İlçe) bu yarışmaya çeşitli kategorilerde başvurabiliyordu. Bu yıldan itibaren yani Ödüllerin 10. yılında, ‘yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan belediyelerin başkanları başvurabilir’ kısıtı ortadan kaldırılıyor ve Ödüller uluslararası boyuta taşınıyor. İngilizce şartname hazırlandı. Yurt dışından belediye başkanlarının da başvurabilecek olması, Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’ni çok daha geliştirici, ilham verici bir boyuta taşımış oluyor. Başvuruların her yıl daha da artmasını diliyor, 9. yılın kazanan bütün Belediye Başkanlarını içtenlikle kutluyorum.

SADUN EMREALP
SADUN EMREALP

Yerel yönetim dünyasında seçkin bir yeri olan Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin dokuzuncu yılını tamamlamış olması, bu önemli girişimin sürdürülebilirliğinin de göstergesidir. Seçici Kurul olarak ödülleri yine nesnel ölçütlere dayalı bir değerlendirme ile vermeyi ön planda tuttuk ve projeleri özenle değerlendirdik.  Ödül alan yerel yöneticilerimizin her birini  ayrı ayrı yürekten kutluyorum. Başarıyı ödüle endekslemeden bu değerlendirme sürecine katılan diğer yerel yöneticilerimizi de aynı şekilde kutlamak istiyorum. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin onuncu yılında uluslararası ölçeğe taşınıyor olmasının tatlı heyecanıyla,  ‘örnek uygulama’ niteliğindeki projelerin önümüzdeki yıllarda daha geniş bir yelpaze ve içerikte sunulacağı inancıyla, bu süreçte emeği geçenlere şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.

PROF. DR. METE TAPAN
PROF. DR. METE TAPAN

9. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Büyük bir özveriyle, ‘Türkiye’yi nasıl daha güzel kılarız’ sorusuyla yola çıkan dergi, neredeyse geleneksel nitelik kazanma seviyesine ulaşmış Yerel Yönetim Ödülleri’nin yaratıcısı olma gururunu yaşamaktadır. Bir kez daha ortaya çıktı ki ödüle layık görülmek ve çalışmalarının partiler üstü bir jüri tarafından takdir edilmesi, yerel yöneticiler için gurur verici bir başarı göstergesidir. Her ödül gibi Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin de başarılı olmayı teşvik eden, hizmetlerin örnek olmasını sağlayan, yapılanların tanıtılmasına yardımcı olan önemli bir görevi var. Yerel yönetimlerin gönüllü olarak birbirleriyle yarışmaya girmesi de demokrasinin ilerlemesi için önemli bir olgu. Ödüller sayesinde yerel yönetimler arasında bilginin yaygınlaşıyor olması, yerel yönetimler arasındaki bağları da güçlendirmektedir. Yerel yönetimlerin birbirleriyle yarışması, halkın refahının artmasını da sağlamaktadır. Bütün bu noktalar nedeniyle, bu gönüllü yarışmaya katılan  ve hizmetlerini sunan bütün belediye başkanlarını kutluyorum. Ülkemize ve yerel yönetim dünyamıza bu ödülleri kazandıran Özelkalem Dergisi yöneticilerine takdirlerimi sunuyor, yerel yöneticilerce her yıl daha büyük bir ilgiyle izlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin 10. yılında uluslararası boyuta taşınıyor olmasından dolayı bütün ekibi kutluyorum.

PROF. DR. HANDAN TÜRKOĞLU
PROF. DR. HANDAN TÜRKOĞLU

Yerel yönetim hizmetleri, kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmesi açısından önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin uygulamalarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi de bu açıdan bir motivasyon sağlamaktadır. Bu kapsamda Özelkalem Dergisi’nin 9 yıldır verdiği Yerel Yönetim Ödülleri önemli bir toplumsal görevi yerine getirmektedir. Yerel yönetimlerin geliştirdiği ve uyguladığı projelerin, kentlerde sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan, kullanıcılarının mutluluğunu hedefleyen, yaratıcı ve yenilikçi projeler olması dileklerimle Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin 9. yılını kutluyorum. Ödüllerin gelecek yıl uluslararası düzeyde verilecek olması, yerel yönetimlerin çabalarını çok daha yüksek bir boyuta taşıyacaktır. Bu yeni hedef doğrultusunda bütün ekibe başarılar diliyorum.