10. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri 2018-06-15T22:37:51+00:00

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri

Her kentte farklı seviyede, farklı alanlarda yatırım yapılıyor.Her kentin yerel yöneticisi, o kentin gelişimi için farklı düzeyde çaba harcıyor.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, kentinin geleceği için en iyisini yapmak üzere büyük kararlılık gösteren, emek veren, değer katan yerel yöneticilere veriliyor.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, kenti için en iyisini isteyen, kenti için en güzelini yapan, kenti için çok çalışan yerel yöneticilere veriliyor.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, kentinin ihtiyacını doğru gören, bu ihtiyacı ortadan kaldırmak için doğru projeyi arayan, o projenin en doğru şekilde hayata geçirilmesi için doğru ekiplere sorumluluk verip en doğru sonuca ulaşmayı hedefleyen yerel yöneticilere veriliyor.

Her ne yapmış olursa olalım, işimiz, sorumluluğumuz, yetkimiz her ne olursa olsun, bir fayda ürettiğimiz zaman bunun başkaları tarafından görülmesini, bilinmesini isteriz.

Samimiyetle paylaşılan bir teşekkür ve alkış, değeri herkesçe bilinen değerli bir ödül, güzel işlerin devamı için en önemli motivasyondur.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, yerel yöneticilere bütün Türkiye adına, kendi kentlerinde yaşayan herkes adına içten bir teşekkür sunmak, onları büyük bir samimiyetle ayakta alkışlamak ve onları Türkiye’nin en saygın yerel yönetim ödülleri ile onurlandırmak için veriliyor.

Başarılı yerel yöneticilerin kendi kentlerinde hayata geçirdikleri özgün, önemli, etkin projelerin başka kentler ve başka yerel yöneticiler tarafından da bilinmesinde, örnek alınmasında ve bu sayede gelişimin ülke geneline yayılmasında güçlü bir ivme yaratmak için veriliyor.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri için proje başvuruları, Şartnamede belirtilen koşullara uygun nitelikte bir dosya ile ve Belediye Başkanlarının ıslak imza ile EPR Yerel Yönetim Ajansı’na iletiliyor.

Başvurular, her yıl belirlenen başvuru süresi içerisinde yapılabiliyor.

EPR Yerel Yönetim Ajansı’na ulaşan proje dosyaları, başvuru niteliklerine uygunluk bakımından ön elemeden geçiriliyor.Proje dosyalarının asıl değerlendirmesi, Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurul Üyelerinin kapsamlı incelemesi ile gerçekleştiriliyor.

Her kategoride Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanı olmak üzere 3 statü için ayrı değerlendirme yapılıyor.

SEÇİCİ KURUL

Bir ödülün değerini belirleyen en önemli unsur, o ödülü kimin verdiğidir. Bazen en önemsediğimiz kişiden gelen sade bir teşekkür, bizim için dünyadaki en büyük ödüldür.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; kendi alanında uzman, tarafsızlığı herkesçe kabul görmüş, Türkiye için en doğrusunu iyi niyetle isteyen, çok yönlü bakabilme becerisi ile çok önemli değerlerin ortaya çıkmasını ya da anlaşılmasını sağlayabilmiş, siyaset ve zaman üstü düşünebilme enginliğine sahip kişilerden oluşan bir Seçici Kurul tarafından belirleniyor.

Prof. Dr. Cevat Geray
Prof. Dr. Cevat GeraySeçici Kurul Onursal Başkanı
Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Prof. Dr. Ruşen KeleşSeçici Kurul Başkanı
Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi
Erdoğan Bilenser
Erdoğan Bilenser
Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
İstanbul Kültür Üni. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Sadun Emrealp
Sadun Emrealp
Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi Ekip Lideri
Prof. Dr. Mete Tapan
Prof. Dr. Mete Tapan
Arel Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Handan Türkoğlu
Prof. Dr. Handan Türkoğlu
İTÜ Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

SEÇİCİ KURUL

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; kendi alanında uzman, tarafsızlığı herkesçe kabul görmüş, Türkiye için en doğrusunu iyi niyetle isteyen, çok yönlü bakabilme becerisi ile çok önemli değerlerin ortaya çıkmasını ya da anlaşılmasını sağlayabilmiş, siyaset ve zaman üstü düşünebilme enginliğine sahip kişilerden
oluşan bir Seçici Kurul tarafından belirleniyor.
Prof. Dr. Cevat Geray Seçici Kurul Onursal Başkanı Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş  Seçici Kurul Başkanı Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Erdoğan Bilenser Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu İstanbul Kültür Üni. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Sadun Emrealp AB Yerel Yatırım Planlama Projesi Ekip Lideri
Prof. Dr. Mete Tapan Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Handan Türkoğlu İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

KATEGORİLER

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurulu, kentlerin gelişimine, güzelleşmesine, marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi bulunan projeleri bu yıl toplam 12 kategoride değerlendiriyor.

Kategoriler

 • AFET YÖNETİMİ
 • KENTSEL TASARIM
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • KENT İÇİ ULAŞIM
 • KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI
 • ÇEVRE KORUMA
 • KÜLTÜR SANAT VE TURİZM
 • SOSYAL SORUMLULUK
 • KATILIMCI YÖNETİM
 • E-BELEDİYECİLİK
 • KENT EKONOMİSİ
 • ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ
 

BAŞKANLAR KOROSU

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Korosu, Türkiye’nin ve hatta belki de dünyanın en özel korosu. Birlikte sadece bir kez sahne alıyorlar. Birlikte hiç prova yapmadan sahneye çıkıp, ‘daha güzel bir Türkiye için kalbimiz bir’ demek üzere her yıl o törende ödül alan Belediye Başkanları İnci Çayırlı yönetiminde 6 eser seslendiriyorlar. Her yıl Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nde sahne alan Başkanlar Korosu’nda o yılın sponsor yetkilileri de yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’ne sadece Belediye Başkanları başvuru yapabiliyor. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri de aslında Belediyelere değil, doğrudan Belediye Başkanlarına veriliyor.

Elbette belediyenin bütçesi, belediyenin olanakları, belediyenin yetkileri olmasa bir belediye başkanı tek başına bir projeyi hayata geçiremez ancak Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, ‘bir kentin belediyedeki yapıyla değil, belediye başkanının karakteriyle şekillendiği’ gerçeğinden yola çıkılarak veriliyor.